3M Oral Care

BioComp Dental

Biomet 3i

Cavex Holland B.V.

DENTSPLY Sirona Benelux

DMG Chemisch Pharmazeutische Fabrik GmbH

Dyna Dental Engineering B.V.

GC Europe NV – Benelux Sales Dept.

Hu-Friedy Mfg.Co., LLC

Ivoclar Vivadent

Kulzer Benelux B.V.

Kuraray Europe Benelux B.V.

Nobel Biocare Nederland B.V.

Straumann b.v.