Rapport van de Gezondheidsraad “De mondzorg van morgen” uitgebracht op 27 april 2012
http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201204Mondzorg_0.pdf

De NZa heeft op 15 februari 2012 een rapport gepresenteerd inzake de mondzorg. Via http://www.nza.nl/publicaties/nieuws/NZa-publiceert-update-scan-mondzorg/kunt u de marktscan downloaden.

Rapport toegankelijkheidsonderzoek orthodontie
http://www.nza.nl/104107/138040/Rapport_Toegankelijkheidsonderzoek_orthodontie.pdf