Indent, de vereniging voor de tandheelkundige branche in de Benelux

 

 

 

 

Opgericht in 1978 heeft de vereniging tot doel om de algemene belangen van de fabrikanten van tandheelkundige producten en apparaten te behartigen. Ook behartigt de organisatie dochterondernemingen van buitenlandse fabrikanten van tandheelkundige producten en apparaten die in Nederland en België actief zijn. Naast het uitwisselen van informatie en het plannen van activiteiten, geven gastsprekers tijdens bijeenkomsten van de vereniging ook presentaties over actuele onderwerpen.

  • Nationaal netwerk van contacten Indent biedt een platform voor haar leden en speelt een adviserende rol binnen de beroepsorganisaties en andere organisaties die actief zijn binnen de tandheelkundige praktijk. Naast technische onderwerpen worden ook beleidsonderwerpen besproken, die gericht zijn op het veilig gebruik van tandheelkundige materialen en het borgen van de kwaliteit van de tandheelkundige zorg in de Benelux. Indent informeert haar leden ook over regelgeving, wetgeving en subsidieregelingen. Daarnaast onderhoudt de vereniging contact met de Nederlandse overheid.
  • Internationaal netwerk van contacten Op internationaal vlak, via het lidmaatschap van FIDE, de Federatie van de Europese Tandheelkundige Sector, werkt Indent samen met zusterorganisaties in 12 Europese landen. FIDE is namens haar Europese leden betrokken bij ondermeer de volgende activiteiten: samenwerking en lobbyactiviteiten op het gebied van de medische wetgeving, standaardiseringsinstanties en regelgeving, en het vertegenwoordigen van de Europese tandheelkundige industriesector bij internationale organisaties als de IDM, FDI en ISO.
  • Indent exportgroep Binnen de exportgroep wordt praktische informatie over actuele ontwikkelingen binnen de belangrijkste markten uitgewisseld. Waar mogelijk wordt samengewerkt om nieuwe markten aan te boren. Op het gebied van exportactiviteiten werkt Indent veel samen met het Netherlands Foreign Trade Agency. Elk jaar wordt een exportdoel aangewezen en worden exportinstrumenten bepaald die ten behoeve van dit doel gebruikt zullen worden: marktonderzoek, deelname aan internationale handelsbeurzen, seminars en/of handelsmissies.
  • Kwaliteit Indent wordt vertegenwoordigd in de nationale normcommissie Tandheelkunde. Haar producten voldoen aan alle Europese standaarden. Daarnaast zijn alle Indent leden ISO9000 gecertificeerd. De leden werken, veelal met overheidssteun, samen aan ontwikkelingsprogramma’s voor nieuw producten of nieuwe productiemethoden. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan milieuvriendelijke aspecten.
  • Promotie De Nederlandse tandheelkundige branche wordt vertegenwoordigd bij de Dental Expo. Deze vakbeurs wordt iedere twee jaar gehouden. Via haar website biedt Indent ook algemene informatie over haar activiteiten. De website biedt ook directe links naar de individuele leden en hun producten.
  • Mondhygiëne in Nederland Over de afgelopen decennia is de mondhygiëne van de Nederlandse bevolking sterk verbeterd. Dit is gedeeltelijk te danken aan de hoge kwaliteit van de tandheelkundige zorg. Bijna 80% van de Nederlanders met natuurlijke tanden bezoekt minstens eenmaal per jaar de tandarts. Ongeveer 15% van de bevolking van 15 jaar en ouder heeft een volledig kunstgebit. Zo’n 60% tot 70% van de kinderen van 12 jaar of jonger heeft een perfect gebit. De trend naar esthetische tandheelkundige zorg in Nederland neemt ook toe.
  • Specialisatie en flexibiliteit De tandheelkundige branche werkt wereldwijd samen met (universitaire) trainingsinstituten. Indent is een belangrijke schakel tussen de wetenschappelijke gemeenschap en de R&D afdelingen van haar leden. De leden zijn vaak gespecialiseerd op één bepaald productsegment, waarbij innovatie voornamelijk gericht is op productverbetering. Dankzij hun flexibiliteit kunnen bedrijven snel inspelen op de behoefte van hun klanten. Indent leden leveren niet alleen aan tandartsen en specialisten, maar ook aan tandheelkundige laboratoria.