Signalement Mondzorg 2018

In dit signalement gaat het Zorginstituut in op de ontwikkeling van de mondgezondheid van jongeren van 5 tot 23 jaar in Nederland. Het signalement beschrijft de resultaten van het onderzoek naar mondgezondheid van jongeren dat het Zorginstituut in 2017 heeft laten uitvoeren. Er is daarbij een vergelijking gemaakt met onderzoeken uit 2005 (gepubliceerd in het Signalement Mondzorg 2007) en 2011. Uit onderzoek dat door TNO in 2017 is uitgevoerd, blijkt dat de mondgezondheid van de 5-jarigen de afgelopen jaren is verbeterd. Van de andere onderzochte leeftijdsgroepen (11-, 17- en 23-jarigen) is de mondgezondheid echter gestagneerd of zelfs verslechterd.