Om aandacht te vragen voor producten die de interne markt betreden die onterecht zijn voorzien van een CE-keurmerk, vraagt FME samen met haar branches waaronder Indent, voor extra toezicht middels een position paper.

Ook heeft FME hier media-aandacht voor georganiseerd en was collega Bart Nagtegaal te horen op BNR (terugluisteren kan hier). In de paper bepleit FME niet alleen voor extra capaciteit bij markttoezichthouders, maar ook om in samenspraak met het bedrijfsleven de samenwerking tussen markttoezichthouders en bedrijven te bevorderen om sneller onterechte producten uit te markt te weren.

https://www.fme.nl/nl/nieuws/toezicht-ce-markering-onder-maat