Voor de INDENT privacy verklaring verwijs ik u naar dit document.